ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10965

ติดต่อ PPC BEST BLUE     จันทร์-ศุกร์ 9.00-18:00 น 02-045-9296

PASSPORT

 
 
  พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนต้องมีติดตัวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มหัดเดินทางเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกก็จะต้องไปทำพาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เราก็ได้รวบรวมวิธีการทำพาสปอร์ตใหม่มาให้แล้วอย่างละเอียด พร้อมทั้งยังมีข้อมูลของการต่ออายุพาสปอร์ต การทำพาสปอร์ตใหม่ในกรณีสูญหาย และกรณีที่วีซ่ายังเหลือแต่พาสปอร์ตหมดอายุมาฝากกันด้วย อ่านแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไปทำคนเดียวก็ได้ ไม่น่ากลัว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะ :)

1. พาสปอร์ตมีกี่ประเภท
          ก่อนจะไปทำพาสปอร์ตเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าจุดมุ่งหมายการเดินทางไปต่างประเทศของเรานั้นไปเพื่ออะไร เพราะพาสปอร์ตนั้นมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกันค่ะ คือ
          1.1 หนังสือเดินทางทั่วไป (ท่องเที่ยว)
          - บุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
          - ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
          - หนังสือเดินทางทั่วไปที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร

          1.2 หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ
          1.3 หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

2. สถานที่ทำพาสปอร์ต
          การทำพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางจะต้องทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันทางกรมการกงศุลได้จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวไว้ทั่วประเทศแล้ว ประชาชนจึงสามารถไปทำพาสปอร์ตได้ดังสถานที่ต่อไปนี้
 
          - กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
          ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
          โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ Call Center 0 2572 8442

          - สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 2203 5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 2136 3800, 0 2136 3801 (โทรสาร), 09 3010 5246, 0 2136 3802

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า 
          ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.                                  
          โทรศัพท์ : 0 2422 3431, 0 2422 3432 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.                                          
          โทรศัพท์ : 0 2024 8362-63, 0 2024 8365, 0 2024 8361 (โทรสาร)


          - สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)

          ที่อยู่ : อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์ : 0 2245 9439, 0 2245 1042, 0 2245 9438 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ

          ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีคลองเตย ชั้น Retail
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
          โทรศัพท์ : 0 2024 8896, 09 3010 5247

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
          ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5317 5375, 0 5317 5374 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5311 2291-2, 0 5311 2293 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5525 8173, 0 5525 8155, 0 5525 8131, 0 5525 8117 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
          ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5623 3453, 0 5623 3454, 0 5623 3452 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
          ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4221 2827, 0 4221 2318, 0 4222 2810 (โทรสาร)


          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
          ที่อยู่ : หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4324 2655, 0 4324 3441 (โทรสาร )

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
          ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง ผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4534 4581-2, 0 4543 3646 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 4424 3132, 0 4424 3133, 0 4424 3134 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
          ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 3930 1706-9, 0 3930 1707 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
          ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7727 4940, 0 7727 4942-3, 0 7727 4941 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7622 2080, 0 7622 2081, 0 7622 2083, 0 7622 2082 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7432 6510, 0 7432 6511 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
          ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 7327 4526, 0 7327 4036, 0 7327 4037, 0 7327 4527 (โทรสาร)

          - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 3842 2438, 0 3842 2437 (โทรสาร)

 
3. เอกสารการทำพาสปอร์ต

          สำหรับการทำพาสปอร์ตทั่วไป (บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์) ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เปลี่ยนที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่งด้วยอีกประมาณ 40-60 บาท
          ส่วนการทำพาสปอร์ตของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นจะต้องมีเอกสาร ดังนี้
          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุการใช้งาน ในกรณีที่อายุเกิน 15 ปีแล้ว
          - สูติบัตรฉบับจริง กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์
          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา
          - บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงของมารดา
          - หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
          * โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคําร้อง กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมาเซ็นยินยอมได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ consular.go.th
         

4. ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต
          ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตนั้นไม่ได้ยุ่งยากและใช้เวลาเยอะอย่างที่คิด ปัจจุบันยิ่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะมีบริการลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้าออนไลน์ (passport.in.th) ไว้อำนวยความสะดวกด้วย ส่วนถ้าใครจะเลือกใช้วิธี Walk-in เข้าไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางเลยก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
          4.1 รับบัตรคิว
          เมื่อไปที่สำนักงานหนังสือเดินทางแล้ว ก็ยื่นบัตรประชาชน หรือสูติบัตรฉบับจริง (กรณีที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) เพื่อรับบัตรคิว กรอกเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์ (ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัดจะรับเล่มได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น) 
          4.2 ยื่นคำร้อง
          ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลบุคคล ทั้งบัตรประชาชน/สูติบัตรฉบับจริง และบันทึกข้อมูลชีวภาพ อาทิ ส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง รวมทั้งบันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์
         4.3 ชำระค่าธรรมเนียม
          ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตคนละ 1,000 บาท และมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท รับใบเสร็จและใบรับทางไปรษณีย์
          * สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะมีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (Passport Speed Post - PSP) 60 บาท

                              
พาสปอร์ต (Passport)
5. การรับหนังสือเดินทาง
          การรับหนังสือเดินทางนั้นจะสามารถทำได้ 2 วิธี คือ รับด้วยตนเองภายใน 2 วันทำการ (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ เท่านั้น) และรอรับทางไปรษณีย์ (EMS) ประมาณ 5-7 วันทำการ
          * สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย จะรับได้ภายใน 3 วันทำการ (PSP)
          ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่อมอบอํานาจในใบรับเล่มพร้อมยื่นเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง
          การรับเล่มหนังสือเดินทางแบบ PSP ต่างจาก EMS เพียงแค่ระยะเวลาค่ะ และในกรณีรับหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ หรือ Passport Speed Post (PSP) มีหลักเกณฑ์การรับเล่มดังนี้ค่ะ
          - ค่าธรรมเนียมในอัตรา 60 บาท
          - รับเล่มหนังสือเดินทางภายใน 3 วัน
          โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางมาทำพาสปอร์ต ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์, สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี และ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย ซึ่งการบริการนี้จัดส่งเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้นค่ะ ส่วนการรับแบบ EMS จะเป็นตามหลักเกณฑ์การส่งของไปรษณีย์ปกติ

6. การทำพาสปอร์ตเร่งด่วน
          สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วน ภายในวันนี้พรุ่งนี้ ทางกรมการกงสุลก็ได้จัดให้บริการการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนไว้รอรับด้วยมีรายละเอียด ดังนี้
          - บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
ได้รับเล่มในวันทําการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ในเวลาเดียวกันกับที่ชําระเงินเสร็จสิ้น

          สํานักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์, สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ปิ่นเกล้า สํานักงานหนังสือเดินทางฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และสํานักงานหนังสือเดินทางฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง
          ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 2,000 บาท

          - บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
          ยื่นคําร้อง และชําระเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น.  สํานักงานที่ให้บริการ : เฉพาะที่กรมการกงสุลเท่านั้น  ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 3,000 บาท
          * ทั้งนี้การให้บริการทำพาสปอร์ตเร่งด่วนนั้นจะให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม

7. ทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้หรือไม่
          การทำพาสปอร์ตจะต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น ขณะนี้จึงไม่มีระบบการทำพาสปอร์ตออนไลน์ แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมการกงสุลจึงได้จัดทำระบบจองคิวออนไลน์ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองคิวการทำพาสปอร์ตได้ก่อน โดยไม่ต้องไปนั่งรอนาน สะดวกเวลาใด สาขาไหน ก็สามารถจองคิวไว้ได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ passport.in.th และเฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์ 

8. พาสปอร์ตหมดอายุ ต่ออย่างไร
          โดยปกติแล้วพาสปอร์ตจะมีอายุเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และถ้าต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน เพราะฉะนั้นถ้าพาสปอร์ตของใครกำลังจะหมดอายุ หรือมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ก็ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่เลยค่ะ เริ่มต้นใหม่เหมือนครั้งแรกที่มาขอทำพาสปอร์ตเลย เตรียมบัตรประชาชน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ก็เอาเอกสารเหล่านั้นมาแสดงด้วย พาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีที่ยังเหลืออายุการใช้งาน) พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่ง 40-60 บาท

9. พาสปอร์ตหมดอายุ แต่วีซ่าประเทศอื่น ๆ ยังเหลือ
          ในกรณีที่มีวีซ่าของบางประเทศหลงเหลืออยู่ในพาสปอร์ตที่กำลังจะหมดอายุ หลาย ๆ ท่านก็กังวลว่าควรทำอย่างไรถ้าต้องเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นอีกครั้ง สำหรับบางประเทศนั้นเราสามารถที่จะถือพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เลยค่ะ แต่บางประเทศก็จะต้องให้เราไปดำเนินการรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) เล่มเดิมจากกรมการกงสุลไทยเสียก่อน
          การไปติดต่อรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) ที่กรมการกงสุลก็ไม่ได้ยุ่งยาก มีขั้นตอนและเอกสาร ดังนี้
          ขั้นตอน
          - ติดต่อกรมการกงสุล ชั้น 2 ช่อง 82, 83 เพื่อตรวจเอกสารและรับคำร้อง
          - ติดต่อช่อง 84, 85 เพื่อยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียม
          - ติดต่อช่อง 85,87 เพื่อรับหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองและแก้ไขเรียบร้อยแล้วตามเวลาที่กำหนด
 
เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องรับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม
          -  หนังสือเดินทางเล่มใหม
-              หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าอยู่ พร้อมสำเนา
          - สำเนาวีซ่าของประเทศที่ได้รับ
          - ค่าธรรมเนียม 100 บาท
          - บัตรประชาชน หรือสูติบัตรพร้อมสำเนา
          - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรือทะเบียนสมรสให้นำเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย 

10. พาสปอร์ตหายทำอย่างไร
          ในกรณีที่ทำพาสปอร์ตหายไม่ต้องตกใจไปนะคะ มีทางแก้ไขแน่นอน ยิ่งถ้าหายภายในประเทศก็ยิ่งดำเนินการง่ายมาก ๆ ทันทีที่รู้ว่าเราทำพาสปอร์ตหาย ให้ลองนึกดูก่อนว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุหรือยัง ถ้ายังไม่หมดอายุ ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน แล้วเอาใบแจ้งความกับบัตรประชาชนรีบไปทำเล่มใหม่ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเล่มเก่าหาย ทางกรมการกงสุลจะได้ยกเลิกเล่มเก่า
          ถ้าในกรณีที่มีวีซ่าประเทศอื่นที่ยังไม่หมดอายุอยู่ด้วย ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเราไม่สามารถดำเนินการรับรองหนังสือเดินทาง (Endorsement) เล่มเก่าได้ จะต้องทำวีซ่าใหม่เท่านั้น
          ส่วนถ้าใครทำหายในต่างประเทศ จะต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
          หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติม consular.go.th

11. ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้ไหม
          ขณะนี้ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) ยังไม่มีการเปิดให้บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ แต่หากเป็นช่วงเทศกาล หรือฤดูกาลท่องเที่ยว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางแห่งก็จะเปิดให้บริการวันเสาร์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

12. พาสปอร์ต 10 ปี
          เมื่อปลายเดือนเมษายน 2561 นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินโครงการจัดจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และขยายอายุการใช้งานหนังสือเดินทางของผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จาก 5 ปี เป็น 10 ปี จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานย่นระยะเวลาการยื่นคำร้องจาก 20 นาทีให้เหลือเพียงแค่ 12 นาที พร้อมกับเก็บข้อมูลม่านตาเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้กลางปีหน้า

          *** ทั้งนี้เมื่อได้รับพาสปอร์ตมาแล้ว ห้ามขีดเขียนข้อความ วาดภาพ หรือปั้มตราสัญลักษณ์อื่นใดที่นอกเหนือจากของราชการโดยเด็ดขาด เพราะพาสปอร์ตเปรียบเสมือหนังสือสำคัญใช้แทนตัวตนของเราเมื่ออยู่นอกราชอาณาจักรไทย หากมีข้อความอื่นใด หรือตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากของทางราชการแล้ว อาจถูกประเทศที่เรากำลังจะเดินทางไปปฏิเสธการเข้าประเทศได้ *** 

          
เก็บข้อมูลมาให้แน่นขนาดนี้ น่าจะไปทำพาสปอร์ตด้วยตัวเองกันได้แล้วนะคะ ^^ รายละเอียดต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราจะมาอัปเดตให้เรื่อย ๆ แต่ก่อนเดินทางไปทำก็เช็กข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนก็ได้ค่ะ โทร. สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานได้เลย หรือที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2572 8442 :)

 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย
passport.in.th
consular.go.th
เฟซบุ๊ก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์


 

PPC BEST BLUE Travel & Agency

เมื่อวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าและพบว่า เรากำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้และเติบโตขึ้น พบเจอสิ่งต่างๆรอบตัว และวันหนึ่ง เราได้ออกเดินทางเพื่อค้นพบว่า ยังมีสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ทีต้องค้นหาอีกมากมาย เรามีความฝันที่จะค้นหาสิ่งต่างๆ ที่อยากพบเจอ ซึ่งสิ่งเหล่านั่นเรียกว่าประสบการณ์ เราอยากนำเสนอทุกๆคนที่มีความฝันร่วมกันเช่นเดียวกับเรา

เราหวังว่าจะนำสิ่ง เหล่านั้น มา บอกกล่าวให้กับทุกคนได้พบเจอสิ่งที่ดีในชีวิต อย่างน้อยสัก 1 ครั้งที่เราจะออกไปเจอโลกภายนอก

ซึ่งเหมือนกับนกฟีนิกซ์ ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ เราเชื่อใน Infinity ไม่มีที่สิ้นสุด เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่า เราจะทำมันให้ดี ยิ่งๆขึ้นไปและจะไม่มีที่สิ้นสุด หากเรายังมีชีวิตอยู่

สำหรับคนที่มีฝัน เราอยากให้คุณมาทำฝันให้เป็นจริง เราขอมีส่วนร่วมแบ่งปันความสุขครั้งนี้กับคุณ แล้วเราจะรอคุณค่ะ


# เชื่อในความฝันและทำมันให้เป็นจริง

ติดต่อ

บริษัท พันธ์พิชัย เบสท์บลู ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ppcbestblue

@PPC BESTBLUE

ppcbestblue@gmail.com

080-495-6696, 080-495-9266

© 2024 PHANPHICHAI BESTBLUE TRAVEL & AGENCY CO.,LTD. By WEBUNIQUE

Top

Home

Contact

Call